GEBED, ---> Ik ga slapen ik ben moe.<--- Visionaire, Venieuwd. .. is 421 x gelezen.

 

Geplaatst 6 jaar geleden door Cornelis Aktivator (468x bekeken)

GEBED, ---> Ik ga slapen ik ben moe.<--- Visionaire, Venieuwd. .. is 421 x gelezen.
ConditieZo goed als nieuw

Omschrijving

--->> GEBED, van jou en mij, van ons allemaal, Avond gebed.
Maak Contact met, JHWH=GOD en Jezus, de Zoon en ook de Heiligegeest.
De drie in 1 zijnde Here GOD. Deze 3 vormen GOD=JHWH, de Schepper.
--- Dit is geschreven en aangepast door Cornelis v. L. - de Visionaire  Aktivator,
--- Onder invloed van de Heiligegeest van JHWH. ---
------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*********************************************************************************************
*** P.S. Nieuwe Extra mogelijkheid, Sinds 20-02-2014 - de Visionaire, Verteller in te Huren.
*** U kunt mij inhuren voor Visionaire, VERTELLINGEN, geinspireerd door de HeiligeGeest.
*** Verteller, U en JHWH=GOD, bent WELKOM in Mijn WERELD
*** Te Huur; Cornelis, Visionaire  VERTELLER, brengt Nieuws van JHWH=GOD
*** Als autodidact-spreker, als eenvoudige Visionaire, man, ter ere van JHWH=GOD.
*** Alleen tegen een redelijke financiele vergoeding (bestaans ondersteuning).
*** Hierna kunt u eenvoudige duidlijke vragen stellen, over de vertellingen.
*** Sinds 20-02-2014 stel ik mij beschikbaar om in beschermde samenkomsten
*** van minimaal 25 aanwezige belangstellende mede-mensen, te vertellen.
*** In Vergaderingen en Geloofs-kringen en Samenkomsten en Diensten. enz, enz,
*** Cornelis Aktivator (C.v.L) - Visionaire, Wil graag komen vertellen welke invloed de
*** HeiligeGeest van JHWH heeft in mjin huidige actuele leven, van dag tot dag.
*** Ook welke positieve vooruitgang dit heeft in Uw leven en gezondheid.!!!.
****** Graag kom ik U, DE nieuwe Visionaire, BOODSCHAP van JHWH=GOD vertellen.******
****** Contact via Visionaire, Cornelis v.L -   mail naar, cornelismail1(a)gm ail(com)  ******
****************************************************************************************************
------------ Gebed, door CornelisAktivator,  ------------ 16-05-2014 --------------------------------
Ik ga slapen ik ben moe.
Ik sluit mijn bijde oogjes toe.
Here, JHWH, mijn hemelse Schepper en Vader. 
Houd over mij alstublieft getrouw de wacht.
Dat ik lekker slapen kan en dromen nu vannacht.
Jezus wek mij op, bij het licht worden, in de morgen stond.
Zodat ik mijn tanden poetsen mag voor een schone mond.
Zegen mij deze nieuwe scheppings dag, dat ik U prijzen mag.
Geef mij kracht en wijsheid en genezing en goede gedachten....
Zodat ik van U de nieuwe dag, met succes Uw liefde mag verwachten.
Door uw hulp JHWH ben ik gelukkig geworden met deze gedachten.
Dank voor mijn leven, samen met U komt het goed en is prachtig.
Aan U JHWH mijn positieve GOD, alle eer en dankbare gedachten.
Nu ga ik slapen, tot de morgen, Jezus wat ben ik moe ik kom naar U toe.
Nu mag ik ook van JHWH blij gaan slapen,  ik sluit mijn moede oogjes rustig toe.
............ Groetjes Cornelis.
------------
------
============ voor Volwassenen. Aangepaste Gebed, door Cornelis, Visionaire  Aktivator. --  15-12-2013.--
............
Ik ga slapen ik ben moe. --- Ik sluit mijn moede ogen toe.
O heer mijn GOD vergeef mijn fouten, door Jezus kracht.
JHWH houd ook terwijl ik slaap in deze nacht.
Over mijzelf en mijn dierbaren, getrouw de wacht.

Het verkeerde en de zonden die ik heb gedaan.
Zie dat JHWH mijn GOD en Jezus en Heilige-Geest, MIJ toch niet aan.
Ofschoon mijn zonden en fouten velen zijn.
Vergeef ze mij uit uw genade en laat mij JHWH uw eigendom zijn.
Maak om Jezus wil en reddende Liefde, mijn lichaam en Geest weer rein.

Zorg voor de arme en eenzame, mensen kinderen Heer.
En herstel de beschadigde mensen, door rampen en ziekten weer.
Ja voor alle mensen saam, bidt ik U JHWH, help ons te bestaan.
Ik bid U Heer u in Jezus naam, JHWH alle eer is voor uw Heilige naam.

Sta mijn kinderen en ouders hier trouw ter zij, ook als ze al bij U zijn gekomen.
Wees mijn vrienden ook nabij, zegen hun en stop het lijden.
Geef de leraars en bestuurders, uw positieve vernieuwende kracht.
Help ons JHWH door uw HeiligeGeest, leer ons uw krachtige liefde te ervaren
Door het slapend rusten, gelijk de nacht, doe mij gesterkt en verfrist ontwaken.

Als ik straks wakker wordt en mijn ogen open doe.
Dan ben ik dankbaar, vol van Uw wijsheid, en Uw Zegen.
Doe mij opstaan, energiek en uitgerust, wandelende op uw wegen.
De Schepping lacht mij vrolijk toe, dank JHWH voor uw liefde aan mij gegeven.

Amen, Amen, Amen.

============
------------
-------------------------------- onder = Originele verzie.
------------ voor de kleine Kinderen.
......
Ik ga slapen ik ben moe
Sluit mijn oogjes beide toe
Heren houd ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht

Het boze dat ik heb gedaan
Zie het Here toch niet aan
Ofschoon mijn zonden vele zijn
Maak om Jezus wil mij rein

Zorg voor de arme kinderen Heer
En herstel de zieke weer
Ja voor alle mensen saam
Bid ik u in Jezus naam

Sta mijn ouders trouw ter zij
Wees mijn vriendjes ook nabij
Geef de leraars nieuwe kracht
Door de rust van deze nacht

Doe mij dankbaar en gezond
Opstaan in de morgenstond
Als ik mijn ogen opendoe
Lacht de zon mij vrolijk toe

Amen.
--------------------------------
......
Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan NU in actie.!!!
Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse kerk
of gemeente of Christelijke religieuze instelling, bij je in de buurt.
Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.
-----
Tekst wordt nog aan geschreven, is nog in ontwikkeling.!!!
Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen,
Zijn ontvangen door geestelijk contact met De Heilige Geest, (Bijbels)
Opgeschreven door medewerker autodidact Visionaire, auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-----
...Vraagt U mij maar om een Christen Vriend te worden op Uw site.
...Dat accepteer ik voor communicatie en informatie en te kunnen praten.
=====================================
Als U een berichtje wilt sturen, wilt overleggen,
dan kunt U voor Post, een E-mail sturen aan,
Visionaire, Cornelis, mail naar, cornelismail1(a)gm ail(com)
------------ Voor informatie over Bijbel boodschappen voor NU, kijk bij;
Kijk op, http://www.cornelisaktivator.nl
------------ Tot ziens.! Groeten van, Cornelis v.L. - de Visionaire  Aktivator,
In de naam van Jezus en ( GOD, genaamd, Adonai=Heer. en JHWH=Here )
------ Succes.
===================================
...
 


Meer informatie
www.cornelisaktivator.nl